Logos | Znaki

 • Logos from 2001 on
 • Republic of Slovenia Ministry of Culture | MKRS, Mentor: Ranko Novak, ALUO.
 • tipoRenesansa, letterpress studio | tiskarna visokega tiska
 • Design Clinic, design studio | Klinika designa, oblikovalski studio. Mentor: Ranko Novak.
 • Oddball, jazz band
 • Farmers 23, brotherhood of a designer, animator and an illustrator  | Kmetje 23, bratovščina oblikovalca, animatorja in ilustratorja
 • Intek, audio & music distribution | Intek, hifi oprema
 • Trojan horse, book collection. Client: Trojina | Zbirka Trojinski konj, naročnik: Zavod za slovenistiko Trojina
 • Val Navtika, navtical magazine | Val navtika, navtična revija
 • Nebo newspaper. Nebo means “sky” and “won't happen”. Needless to say, the newspaper did't happen. | NeBo!, časopisna priloga Dela, ki je ni bilo
 • MotherWriter, copywriter Teja Klec (called Mother) | MotherWriter, tekstopiska Teja Kleč (lat. Mati)
 • WhyPlayEx, student agency for a BusinessWeek contest. Coauthor: Aljoša Bagola. | WhyPlayEx, študentska agencija za natečaj BusinessWeeka, soavtor: Aljoša Bagola
 • Infiniti, advertising agency | Infiniti, oglaševalska agencija
 • ClimaParks, monitoring and study of the effects of climate changes in Italian and Slovenian national parks | 
  ClimaParks, nadzor učinkov klimatskih sprememb v Italijanskih in Slovenskih nacionalnih parkih
 • 1st World Piano Conference, client: Benjamin & Co | 1. World Piano Conference, naročnik: Benjamin & Co
 • Concise (handy) dictionaries, client: DZS | Priročni slovarji, naročnik: DZS
 • Uscom, GPS navigation systems | Uscom, GPS navigacijski sistemi
 • Sledat, virtual following by Uscom | Sledat, Uscomovo virtualno sledenje
 • Slovenian Boat Show, Isola 2011, client: Navtika ABC | Slovenian Boat Show, Izola 2011, naročnik: Navtika ABC
 • Navtika ABC, organiser of Slovenian Boat Show | Navtika ABC, organizator Slovenian Boat Show-a
 • Myra Locatelli, book publishing house by Zdravko Duša Myra Locatelli, knjižna založba Zdravka Duše
 • Creativ Media, outdoor advertising Creativ media, Podkovani v medijih, zunanje oglaševanje
  S
  logan “podkovani v medijih” (to be 
  shod in media in slovene means to be an expert in medias)
 • Draž Knitwork Draž Pletenine
  Draž is a surname of the founders, but also means allure | Priimek lastnikov, ki ima tudi ustrezen pomen v kontekstu njunih del
 • LightVanguard, architectural lightning design LightVanguard, arhitektura osvetlitve prostorov
 • Kibla, multimedia center, sellected but unrealised. Mentor: David Carson Kibla, multimedijski center, 1. izbor a nerealiziran, Mentor: David Carson
 • Irena Košir knitwork Irena Košir, pletenine (roj. Grobovšek, 1955–2018)
 • Termania, open web dictionaries | Termania, odprtokodni spletni slovarji
 • 1st Festival Of Letters, Galery Kresija Ljubljana, client:: tipoRenesansa 1. Festival črk, Galerija Kresija Ljubljana, naročnik: tipoRenesansa
 • Culinary studio, client: Klemen Koširs Kulinarični studio, naročnik: Klemen Košir
 • GOGO vitamins & minerals, high end food supplements by Fidimed. Coauthor: Dušan Grobovšek GOGO vitamini in minerali, soavtor: Dušan Grobovšek, naročnik: Fidimed
 • Tanja Taštanoska, radio voice Tanja Taštanoska, radijski glas brez dlake na jeziku
 • Academies of Art, University Of Ljubljana. Mentors: Ranko Novak, Lucijan Bratuš, Peter Skalar. 
  Akademije za umetnost, Univerza v Ljubljani, mentorji: Ranko Novak, Lucijan Bratuš, Peter Skalar.
 • Benjamin & co, organiser of 1st World Piano Conference Benjamin & co., organizator “1. World Piano Conference”
 • Frizerstevo, hairdresser Stevo FrizerStevo
 • Eye For An Eye, exhibition of students of design, ALUO Ljubljana Oko za oko, razstava izbora del študentov ALUO Ljubljana
 • Aler, pet shop Aler, trgovina za male živali
 • Trenta, four easy seasons Trenta, štirje letni počasi
 • Fredy Miler, monobrow folk singer Fredy Miler, pevec nečlenjenih obrvi
 • Book collection Communication, part of www.slovenščina.eu project | Zbirka Sporazumevanje, del projekta www.slovenščina.eu
 • MariBer, Regional Book Fair | MariBer, Regionalni knjižni sejem, Maribor
 • Koofr, Share files from your disk (illustration: Roman Ražman) | Koofr, aplikacija za deljenje datotek direktno z diska (illustracija: Roman Ražman) 
 • Sabina Zerezghi, interior design | Sabina Zerezghi, arhitektura prostora
 • International Music Forum Trenta | Mednarodni glasbeni forum Trenta
 • Borut Peterlin photography | Borut Peterlin, fotograf
 • Top Shit Photography, photographic safari by Borut Peterlin | “Top Shit” fotografija, foto safari Boruta Peterlina
 • TypeClinic, international type design workshop (logo set in Emsley Black by Aljaz Vesel) | TypeClinic, mednarodna delavnica oblikovanja črkovnih vrst (v Emsley Black Aljaža Vesela)
 • eLEX, electronic lexicography, client: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies | eLEX, elektronska leksikografija, naročnik: Trojina, zavod za slovenistiko
 • Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (proposal) | Trojina, zavod za slovenistiko (predlog znaka)
  Slovene language has besides singular tense (ednina) and plural tense (množina) also “double” (dvojina). Trojina is a word game on “dvojina”, and means triple.
 • DobraVaga, art by the pound | DobraVaga, umetnost na kilo
  art store by the Ljubljana's fish market | prodajalna umetnin na Ljubljanski ribji tržnici
 • University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, seventy years | Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, sedemdesetletnica
  seventy years (sedemdeset-letnica, letnica means tree-ring in slovene)
 • Closer To Books, Slovenian book portal | Bližji knjigi, Slovenski knjižni portal
 • The three winter godparents
  A project, which three friends started with a wish to help children in need of help during the festive days.
 • CNVOS
  Information & cooperation center for development of non-governmental organizations
 • Orto MG, Gregor Može, othodontist | Orto MG, Ortodont Gregor Može
  “Nasmeh je pol zdravja” in slovene means “a smile is one half of health”. 
  It is a word game to slovenian proverb “smeh je pol zdravja” that means “smiling (or laughter) is one half of health”.