"Reborn" - Exhibition piece

  • "Reborn with butterflies in my stomach" is for an exhibition name " Konu".

    24 farklı sanatçının katıldığı ve kendi belirledikleri KONUlarda ürettikleri özgün çalışmalardan oluşan sergi için çizdiğim Yeniden doğuş temalı illüstrasyon.