RINGO COOKIE

  • Client: Ringo / PAVESI
    Agency: FutureBrand - Milan ITALY
    Photography: © Mauro Turatti 
    Post Production: Mattia Giani