BOTANIC HOSPITAL

 •                                                  
 •                                         
 •                                         
 •                                            
 •                                                
 •                                        
 •                                         
 •                                               
 •                                                           
 •                                            
 •                                    
 •                                    
 •       B O T A N I C    H O S P I T A L                            
 • Simülasyondan oluşan bir Botanik Hastanesi’nde calışan
  karakterlerin, zamanla konak olarak kullandıkları bu
  alanda belleğe ait aksak görüntüler ile düzensiz bir
  duruma girmeleri söz konusu.
  Yapay zeka ve belleğin birbirinden aldıkları donelerin
  oluşturduğu mevcut görüntülerde, hiçbir şey tam olarak
  düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Gerçeklikten alınan
  referanslarla simülasyon alanın bu hatalarla kendini
  görselleştirmesi söz konusu. çünkü bellek, anılara
  ulaşırken hicbir zaman lineer bir yol izlemiyor. Aksine
  gecmiş, gelecek ve şimdiden aynı anda besleniyor.
  “Bellek” kelimesi gecmişe ait belirli anılar olarak
  gösterilse de sürekli geleceği tasvir ve hayal eden bir
  yapı icerisinde.
  Karakaş’a göre; nerede olursak olalım bulunduğumuz
  yerde herhangi bir durum karşısında yapacağımız ilk şey,
  belleğimizden faydalanmak olacaktır. İnsan bellektir ve
  başka bir şey değil!
  Arkaik yapının da belleğe yardım ettiği seride, var olan
  figürler mevcut gercekliğin simülasyon alanındaki
  epigonu olmaktan öteye gidemiyor.
  Cünkü epigon belleğe ihtiyac duyar! Genin belleği…
  Yaşamın oluşması icin gereken tek şey moleküllerin
  secme ve mutasyon güclerine maruz kalması olduğu
  halde, tuhaf bir şekilde tüm varoluş amacımız anlam
  aramak üzerine. Ya hicbir anlamı yoksa sadece bir
  bakteri ya da tür gibi bugünden yarına taşınıyorsak!

  ***

  The characters, working in a Botanic Hospital consisting
  of a simulation, may in time go into an irregular
  condition with lame images belonging to the memory in
  this area they use as a host.
  Nothing proceeds properly in the images available,
  created by the data which artificial intelligence and
  memory receive from each other. It is in question that
  simulation area visualizes itself with these errors
  through the references taken from realism. Because
  memory never follows a linear path while it reaches
  memories. On the contrary, it is nourished with the past,
  future and present all at the same time. Even though
  the word “memory” is indicated as specific memories
  belonging to the past, it continuously depicts and
  imagines future.
  Whereever we are, the first thing we will do is to utilize
  our memory against any situation according to Karakaş.
  Man is memory and nothing else!
  The existing figures, in the series in which archaic
  structure helps memory, does not extend beyond being
  an epigon of the present reality in the simulation area.
  Because epigon needs memory! The memory of the
  gene…
  Our reason for being, in a weird way, is built upon
  searching for meaning, although the only thing
  necessary for life to come into existence is molecules
  exposure to selection and mutation. What if it doesn’t
  have any making? What if we are being carried from
  today to tomorrow like a bacteria or a species?