• conceptual PROJECT  Turn me to the springmind \ WINTER 2017 \ Ukraine   ​​​​​​​
  YUKI
  apartment
  Place: Kyiv, Ukraine. Designer: Ihor Havrylenko 
  Published on: Allofarchitecture   


  Yuki – невелика однокімнатна квартира в місті Києві. Замовниця – дівчина 22 років, студентка, авантюристка. Вона любить мінімалізм, обожнює подорожувати, переглядати цікаві фільми та співати. В неї є дивовижна собака породи лабрадор. До перепланування в квартирі було дві кімнати. Оскільки тут має жити лише вона зі своїм хлопцем ми вирішили одну кімнату зробити спальнею а іншу об’єднати з кухнею. До власниці дуже часто приїжджають родичі та друзі. Саме тому ми захотіли створити сучасну кухню-студію в котрій одночасно можуть перебувати до 10 осіб. В результаті перепланування в квартирі є: вхідна зона (вільний простір перед вхідними дверима та коридор-гардероб), спальня, туалет, кухня-студія.
  *
  Yuki is a small one-room apartment in the city of Kiev. The customer is a girl of 22 years old, student, adventurer. She loves minimalism, loves to travel, watch interesting movies and sing. She has an amazing Labrador breed dog. Before redevelopment in the apartment were two rooms. Since here she has to live with her boyfriend, we decided to make one bedroom, and other room combine with the kitchen. Relatives and friends come to the owner very often. That is why we wanted to create a modern kitchen-studio, which can hold up to 10 people at a time. As a result of redevelopment in the apartment there are: an entrance zone (free space in front of the entrance door and a corridor-wardrobe), a bedroom, a toilet, a kitchen-studio.  
 • Концепція квартири: еклектика котра містить в собі поєднання мінімалізм, сучасної класики та скандинавського стилю. Дивно, але в такій невеликій квартирі незвичайно багато вікон. Ми вирішили, що це стане головною фішкою. Світло асоціюється з повітрям, свободою, легкістю, природою, деревами та тваринами. Завдяки таким міркуванням ми виявили для себе головні матеріали: світла екологічна штукатурка, зелені та золоті кольори для меблів, справжнє дерево. Для декоративних елементів ми обрали золоті та металеві кольори. Деякі деталі повністю чорні. Інші - повністю білі. На нашу думку всі ці кольори якнайкраще відображають характер живої, натуральної природи. Саме тому тут немає дуже яскравих та кислотних кольорів.
  *
  Apartment concept: eclecticism that combines minimalism, contemporary classics and Scandinavian style. Surprisingly, in such a small apartment there are unusually many windows. We decided that it would become the main chip. Light is associated with air, freedom, ease, nature, trees and animals. Due to such considerations, we found the main materials for us: light environmental plaster, green and gold colors for furniture, a real tree material. For decorative elements we chose gold and metal colors. Some parts are completely black. Others are completely white. In our opinion, all these colors bestow the character of a living and nature. That's why there are not very bright and acid colors.
 • Назва проекту виникла спонтанно. Вона нічого не означає. Yuki – це просто синтез мистецтва та натуралістичності, це просто випадкове слово, котре на думку автора цілком передає настрій квартири. Yuki – вродлива дівчина, котра не чіпляється за одноманітність а йде на зустріч пригодам.
  *
  The name of the project arose spontaneously. It does not mean anything. Yuki is simply a synthesis of art and naturalism, it's just a random word that, according to the author, completely conveys the mood of the apartment. Yuki is a beautiful girl who does not cling to monotony, but goes on to meet adventure.

 • Thanks for watching.
  I hope you enjoyed.

  <3