Ruska 46 - space for culture

  • Ruska 46 jest  położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Jest miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów; miejscem pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy.

    W ramach projektu zrealizowane zostały: identyfikacja wizualna, system oznakowania przestrzeni zewnętrznej oraz wewnątrz budynku.
    Projekt graficzny: Artur Busz, Wrocławska Rewitalizacja
    Zespół: Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Dajnowska-Kopeć, Piotr Jański, Joanna Sikorska
    Realizacja oznakowania przestrzeni: BGGA Warsaw Advertising Agency