Pera'da Denize Sıfır  • Pera'da Denize Sıfır

    Serginin ana teması, tümüyle yapılaşmış Beyoğlu ilçesinin ve sakinleri ile günlük ziyaretçilerinin aslında çok uzun ve değerli bir kıyı boyu olan ilçede denize erişimlerinin giderek olanaksızlaştırılması üzerine kurulu.

    Sergide ayrıntılı olarak ve bilimsel bulgulara dayandırılarak tarihsel ve mekânsal gelişim süreci incelenen Karaköy-Dolmabahçe arasındaki 3100 metrelik kıyı boyunun zaman içinde nasıl ve hangi işlevlerle kamusal kullanıma kapatıldığı vurgulanıyor.

    Poster tasarım çalışmasında tüm kıyı şeridindeki yapılar illüstre edilerek üst üste konumlandırıldı.