Mediterraneo Miró

  • 2002, Fundació Joan Miró, Barcelona (Spain)
  • ISBN 88-88089-09-8
    © 2002, Successió Miró. © 2002, F. Català-Roca. © 2002, Comune di Salerno. All rights reserved.