Sandosenang Sapatos Posters

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • "Ang Mga Sapatos"
 •  
   
  "Si Bluey, Si Whitey at si Pinky"
 •  
   
  "Si Sandals, Si Sequins at si Red"
 •  
   
  "Si Karina at ang Tatay na Sapatero"
 •  
   
  "Sina Yellowy at Maong"
 •  
   
  "Pitik-bulag ng Magkapatid"
 •  
   
  "Ang Baylarina"
 •  
   
  "Ang Diwata ng Sapatos"
 •  
   
  "Si Karina at ang Sandosenang Sapatos"
 •  
   
  "Si Susie at si Tatay"
 •  
   
  "Si Susie at ang Kanyang Sandosenang Sapatos"