Memorial museum October 21st

 •  
                                                                                                                                                                                              
                                                         
  VISUAL IDENTITY,
  MEMORIAL MUSEUM OCTOBER 21st

  _____________________________________________

                                                            
                                                         
  ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ,
  СПОМЕН МУЗЕЈ 21. ОКТОБАР
  ______________________________________________
 • MEMORIAL MUSEUM OCTOBER 21st
   
  Architects Ivan Antić and Ivanka Raspopović designed the building of Memorial museum October 21 st, which is located at the very entrance to the Memorial park. The Museum was opened on February 15 th1976. Its mission is to explore, collect and present material about the tragic event utilising different forms and means, in addition to cherishing the memory of innocently executed citizens. Even though the building is functionally museum, structurally it represents a specific monument laden with symbolics. Red bricks should evoke the blood of the murdered patriots, whilst 33 turrets of different or identical heights serve as symbolic links among 30 tombs in Šumarice park and 3 tombs in the neighbouring villages. The lack of windows symbolises the hopeless situation the captives found themselves in, inhumanely condemned to death. Museum foundations are shaped like the Cross, Christian symbol of suffering.
  ______________________________________________

                                                            
  СПОМЕН MУЗЕЈ 21. ОКТОБАР
  На улазу у Меморијални парк изграђена је зграда Спомен-музеја 21. октобар, аутора архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић. Музеј је отворен 15. фебруара 1976. године. Задатак музеја је да истражује, прикупља, чува и кроз различите форме презентује грађу о овом трагичном догађају, као и да трајно негује успомену на своје невино стрељане суграђане. Иако је зграда музеја у функционалном смислу музеј, она својом формом представља својеврсни монументални споменик са пуно симболике. Црвена цигла асоцира на проливену крв, 33 куле различитих или истих висина симболично повезује у јединствену целину 30 гробница у Шумарицама и 3 гробнице у околним селима. Музеј нема прозора што симболично дочарава безизлазност ситуације у којој су се нашли ови људи, брутално осуђени на смрт. Основа музеја, односно његов темељ, урађена је у облику крста, хришћанског симбола страдања.
  ______________________________________________