46. Jazz festival Ljubljana

  • Jazz Festival Ljubljana, 2005
    client | naročnik: Cankarjev dom
  • My original (2005) and two similar works (2006) & (2011).
    Moje originalno delo iz 2005, ter dve podobni deli kasnejšega obdobja.